Skarga na decyzję wydaną przez Inspekcję Transportu Drogowego

Skarga na decyzję wydaną przez Inspekcję Transportu Drogowego

Wielu kierowców nie lubi tego organu i krytykuje jego działanie. Uczestnicy ruchu drogowego zgodnie twierdzą, że Inspekcja powstała tylko po to, by w efektywny sposób dobrać się do portfelów poruszających się po drogach. Co to za instytucja wywołująca taką falę krytyki? Inspekcja Transportu Drogowego, w skrócie zwana itd., powstała w 2001 roku. Niewiele osób wie, że (więcej…)
Polscy przewoźnicy w Unii Europejskiej

Polscy przewoźnicy w Unii Europejskiej

Transport drogowy w Polsce wydaje się być tańszy i lepszy, aniżeli w innych bogatszych krajach Unii Europejskiej. Jakie mogą być tego konsekwencje? Państwa takie jak Niemcy czy Francja obawiały się konkurencji ze strony polskich przewoźników. Poza tym, w pewne dni wprowadzono na przykład zakazy jazdy we Włoszech i w innych państwach. Atrakcyjna jest nie tylko cena usług, ale także jedne z największych flot transportowych. Zaletą polskiego transportu jest także nowoczesność. Państwa Europy Zachodniej zdecydowały się, więc na wprowadzenie różnych rozwiązań, które w pewnym sensie miały ograniczać polskich przewoźników. Powstała między innymi ustawa o płacy minimalnej oraz zasady przewozów kabotażowych. Włosi postanowili sumiennie egzekwować kary za nieprzestrzeganie zasad. Nałożone sankcje mo
Zaświadczenia za czas postoju

Zaświadczenia za czas postoju

Nowe przepisy dotyczące tachografów stosowanych przez kierowców na terenie całej Unii Europejskiej zostały zaktualizowane 2. marca 2015 r. Zmiany przepisów zwolniły kierowców z prowadzenia zaświadczeń rozliczających ich czas wolny. Ich wprowadzenie spowodowało, że firmy zajmujące się przewozem nie są już zobowiązane do wystawiania zaświadczeń dotyczących zajęć pracowników w czasie wolnym od pracy. (więcej…)
Ceny paliw we Włoszech

Ceny paliw we Włoszech

Wyjeżdżając w podróż samochodem można dzisiaj, korzystając z licznych narzędzi, stron internetowych i aplikacji samochodowych, zaplanować swoją całą trasę z najmniejszymi detalami. Wśród rzeczy najistotniejszych przy wybieraniu się w tak odległą podróż jak chociażby trasa do Francji, Hiszpanii czy Włoch – trzech najpopularniejszych kierunków turystycznych Europy – z pewnością najwyższe miejsce zajmuje planowanie wydatków. (więcej…)
Informacje dla kierowców

Informacje dla kierowców

Każdy kraj rządzi się własnymi prawami. Niestety, trzeba przestrzegać ich dość skrupulatnie, chyba że nieplanowane koszty są nam niestraszne. Transport międzynarodowy może być bardziej skomplikowany aniżeli polski. Dobra znajomość przepisów i zasad może uchronić nas przed zatrzymaniem transportu i mandatem. Czasami zablokowanie przewozu na parkingu może trwać dość długo. To z kolei generuje niebagatelne koszty. (więcej…)
Ceny paliw we Francji

Ceny paliw we Francji

W krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza tych posługujących się wspólnotową walutą, teoretycznie nie powinny występować tak duże różnice w koszcie dostępu do poszczególnych produktów i usług. Niemniej zróżnicowanie gospodarek poszczególnych krajów, inny poziom uprzemysłowienia i inny etap zorganizowania własnej polityki bezpieczeństwa energetycznego, inne uwarunkowania geopolityczne – wszystko to przekłada się na koszt chociażby ropy naftowej dla firm działających na krajowym rynku paliwowym. (więcej…)
Giełda ładunków

Giełda ładunków

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że współczesny świat jest globalną wioską, w której sprawny przepływ towarów ogrywa ogromną rolę. Szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe oraz duża ilość firm świadczących takie usługi stanowiły podstawę dla stworzenia platform, na których zleceniodawcy mogą wyszukać przewoźnika, a przewoźnicy znaleźć ładunki na swoje samochody. Tak powstały giełdy ładunków nazywane inaczej giełdami transportowymi. (więcej…)
Ceny paliwa w Niemczech

Ceny paliwa w Niemczech

W Unii Europejskiej, mimo dość powszechnego występowania wspólnotowej waluty, jaką jest euro, za jedno euro nabyć można bardzo różne dobra o innej wartości. Kraje bardziej zamożne często nie mają problemów z tym, aby za dostęp do określonych produktów żądać zdecydowanie więcej od swoich obywateli – tak jest chociażby z alkoholem w krajach skandynawskich, ale także z paliwami napędowymi w krajach chociażby Beneluksu. Średnia cena paliwa 95 i 98-oktanowego na terenie Europy to 1,30-1,40 euro, niemniej w krajach Beneluksu, a zwłaszcza w Holandii, wartość ta jest zdecydowanie wyższa. (więcej…)
Kary ITD, jak ich uniknąć?

Kary ITD, jak ich uniknąć?

Kary ITD to inaczej kary wydawana przez Inspektorat Transportu Drogowego za naruszenie przepisów dotyczących ustawy o transporcie drogowym. Co roku urzędnicy Głównego Inspektoratu poddają kontroli około 2000 firm, z czego na 70% z nich zostaje nałożona kara pieniężna. Główne powody nałożenia kar przez ITD Czterema najczęstszymi powodami, dla których firmy transportowe obciążone zostają karą pieniężną są: nieprawidłowe korzystanie z urządzeń rejestrujących niestosowanie się przez kierowców do przepisów drogowych unikanie obowiązkowych przerw nieposiadanie licencji i zaświadczeń do prowadzenia pojazdu Jakie problemy dotykają firmy transportowe? Jedną z czołowych trudności, z jakimi borykają się firmy transportowe jest kwestia rozliczania godzin pracy wykonanej przez kie
Ceny paliwa w Hiszpanii

Ceny paliwa w Hiszpanii

Samochodowe podróże stają się coraz popularniejszym sposobem zwiedzania krajów przez turystów. Korzystanie z własnego środka transportu daje ogromną swobodę i całkowitą niezależność przy przekraczaniu kolejnych granic – zwłaszcza strefy Schengen, ale niesie też ze sobą bardzo duże koszty zatankowania pojazdu. Skoro przed wyjazdem w podróż każdy sprawdza podstawowe regulacje prawne w danym kraju, istotne adresy kontaktowe, wartość kursu ewentualnych walut do wymiany, a nawet ubezpiecza się na taką okoliczność – sprawdzenie kosztów benzyny na całej trasie także powinno być pierwszym krokiem świadomego kierowcy. (więcej…)